PKV-Tarife der HUK Coburg

HUK Coburg: A0, SE, Z100

HUK Coburg: A0, SM, Z80

HUK Coburg: A150, SE, Z100

HUK Coburg: A150, SM, Z80

HUK Coburg: A300, SE, Z100

HUK Coburg: A300, SM, Z80

HUK Coburg: A600, SE, Z100

HUK Coburg: A600, SM, Z80

HUK Coburg: A1200, SE, Z100

HUK Coburg: A1200, SM, Z80

HUK Coburg: A0, SM, Z100

HUK Coburg: A150, SM, Z100

HUK Coburg: A300, SM, Z100

HUK Coburg: A600, SM, Z100

HUK Coburg: A1200, SM, Z100

HUK Coburg: Komfort-Compact

HUK Coburg: Select 0

HUK Coburg: Select 600

HUK Coburg: Select 1200

HUK Coburg: E100

HUK Coburg: E1000